EFECTO
ul. Marusarzówny 10
80-288 Gdańsk
tel. 510-966-641, 506-753-805

e-mail: efecto@efecto.net.pl


O nas   |   Pierwsza pomoc   |   BHP   |   Ceny   |   Zniżki   |   Inne   |   Kontakt
BHP i PPOŻ.

Zgodnie z Kodeksem Pracy szkolenie BHP jest niezbędnym elementem wymaganym na każdym stanowisku pracy w prowadzonej przez Państwa firmie. Wychodząc na przeciw tym wymaganiom proponujemy:

 • szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 • szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP
 • szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
 • kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • szkolenie wstępne - instruktaż ogólny dla nowoprzyjętych pracowników

Ponadto oferujemy:

 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykonywanie obowiązków służby bhp
 • przeprowadzanie audytów w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy: prowadzenie dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestrów wypadków;
 • merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną
Oferta dotyczy województwa pomorskiego.


© efecto.net.pl, powered by introNet
Strona główna Kontakt Strona główna